ul. Szafirowa 18, Gliwice

Spirometria

Pracownie diagnostyczne

Badanie medyczne, które pozwala zmierzyć objętość i pojemność płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach.

 


Spirometria pozwala określić rezerwy wentylacyjne układu oddechowego.
Badanie wykonuje się przy pomocy urządzenia zwanego spirometrem.

 


Spirometria jest niezbędna do rozpoznania i kontroli efektów leczenia częstych chorób układu oddechowego:
Astmy POChP i Oskrzelowej.