ul. Szafirowa 18, Gliwice

Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotne

Podstawowa opieka zdrowotna

Do kompetencji pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej należy udzielanie pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w gabinecie pielęgniarki POZ oraz w miejscu zamieszkania pacjenta. Pielęgniarka środowiskowa planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad jednostką, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia obejmując opieką:

 

  • zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku
  • nad dziećmi od 6 tygodnia życia - zdrowymi i chorymi
  • osoby niepełnosprawne,
  • osoby w stanie terminalnym

 

pielęgniarka środowiskowo/rodzinna podejmuje działania z zakresu:

 

  •  promocji zdrowia
  • profilaktyki chorób
  • świadczeń pielęgnacyjnych
  • świadczeń leczniczych
  • świadczeń diagnostycznych
  • świadczeń rehabilitacyjnych.