ul. Szafirowa 18, Gliwice

Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Podstawowa opieka zdrowotna

Położna środowiskowa/rodzinna to położna zatrudniona w podstawowej opiece zdrowotnej realizująca zadania z zakresu opieki nad rodziną, szczególnie z zakresu opieki położniczo-ginekologicznej i nad dzieckiem.

 

podejmuje działania z zakresu:

 

 • promocji zdrowia
 • profilaktyki chorób
 • świadczeń pielęgnacyjnych
 • świadczeń leczniczych
 • świadczeń diagnostycznych
 • świadczeni rehabilitacyjnych

 

Położna środowiskowa realizuje kompleksową opiekę nad rodziną w zakresie zgodnym z jej przygotowaniem zawodowym, obejmującym:

 

 • opiekę przedkoncepcyjną
 • opiekę okołoporodowi nad kobietą, noworodkiem i rodziną
 • opiekę w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych
 • opiekę nad płodem, noworodkiem i niemowlęciem
 • opiekę nad kobietą w każdym okresie życia