ul. Szafirowa 18, Gliwice

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

Podstawowa opieka zdrowotna

Zapraszamy do pobrania deklaracji wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej/położnej podstawowej opieki zdrowotnej: pobierz

 

 

Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej odpowiedzialny jest za zapobieganie, promocja zdrowia, diagnostykę chorób oraz leczenie. Lekarz POZ kieruje na badania laboratoryjne, na niektóre kosztowne badania diagnostyczne,kieruje pacjenta do lekarza specjalisty lub do szpitala, wypisuje recepty według zalecenia lekarza specjalisty, kieruje na zabiegi w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta, kieruje na rehabilitację,leczenie uzdrowiskowe oraz wydaje zlecenie na transport sanitarny

 

 

W ramach POZ prowadzone są : profilaktyka chorób układu krążenia, porady patronażowe, badania bilansowe, szczepienia ochronne (obowiązkowe i zalecane), świadczenia medycznej diagnostyki laboratoryjnej lub diagnostyki obrazowej i nieobrazowej.

 

 

Personel

Witold Frelak
Internista
Jolanta Białek-Kaleta
Spec. pediatra, spec. alergolog
Marta Kaleta-Richter
Internista, spec. alergolog dla dorosłych