ul. Szafirowa 18, Gliwice

Program 40 PLUS

Profilaktyka 40 PLUS to program bezpłatnych badańprofilaktycznych dla wszystkich powyżej 40 roku życia. Zapraszamy na konsultacje z lekarzem. 

Zobacz więcej

Opieka Koordynowana

Jeśli jesteś leczony kardiologicznie, diabetologicznie, endokrynologicznie lub pulmunologicznie zapytaj swojego lekarza POZ o Opiekę Koordynowaną.

Zobacz więcej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej EUROMEDICAL

NZOZ EUROMEDICAL jest, nowoczesną, nowo wybudowaną przychodnią w 2006 roku. Spełnia wszelkie wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213 poz. 1557). Zakład uzyskał wpis do Rejestru Wojewody 22 marca 2006 r.

NZOZ EURO MEDICAL usytuowany jest w centrum dużego osiedla, w tzw. Starych Gliwicach. Osiedle zamieszkuje 7000 mieszkańców. Jest jedynym Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w tej okolicy.

Zobacz więcej

Pliki do pobrania