ul. Szafirowa 18, Gliwice

Poradnia okulistyczna

Poradnie specjalistyczne

Profil poradni:

 

  • Leczenie chorób układu wzrokowego,
  • Dobór okularów korekcyjnych,
  • Badanie pola widzenia,
  • Pomiar ciśnienia śródgałkowego,
  • Leczenie niedrożności dróg łzowych,
  • Badanie dna oka

Personel

Wojciech Rokicki
Spec. okulista
Karin Śliwa-Strojek
Spec. okulista