ul. Szafirowa 18, Gliwice

Rejestracja czynna 9.00-17.00
 

tel. 32 230-77-35, 572-583-565, 780-062-703

Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej

Położna środowiskowa/rodzinna to położna zatrudniona w podstawowej opiece zdrowotnej realizująca zadania z zakresu opieki nad rodziną, szczególnie z zakresu opieki położniczo-ginekologicznej i nad dzieckiem.

podejmuje działania z zakresu:

 • promocji zdrowia
 • profilaktyki chorób
 • świadczeń pielęgnacyjnych
 • świadczeń leczniczych
 • świadczeń diagnostycznych
 • świadczeni rehabilitacyjnych

 

Położna środowiskowa realizuje kompleksową opiekę nad rodziną w zakresie zgodnym z jej przygotowaniem zawodowym, obejmującym:

 • opiekę przedkoncepcyjną
 • opiekę okołoporodowi nad kobietą, noworodkiem i rodziną
 • opiekę w schorzeniach ginekologicznych i onkologicznych
 • opiekę nad płodem, noworodkiem i niemowlęciem
 • opiekę nad kobietą w każdym okresie życia