ul. Szafirowa 18, Gliwice

Rejestracja czynna 9.00-17.00
 

tel. 32 230-77-35, 572-583-565, 780-062-703

Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotne

Do kompetencji pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej należy udzielanie pielęgniarskich świadczeń opieki zdrowotnej w gabinecie pielęgniarki POZ oraz w miejscu zamieszkania pacjenta. Pielęgniarka środowiskowa planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad jednostką, rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia obejmując opieką:
•zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku
-nad dziećmi od 6 tygodnia życia - zdrowymi i chorymi
•osoby niepełnosprawne,
•osoby w stanie terminalnym

 

pielęgniarka środowiskowo/rodzinna podejmuje działania z zakresu:
-       promocji zdrowia
-       profilaktyki chorób
-       świadczeń pielęgnacyjnych
-       świadczeń leczniczych
-       świadczeń diagnostycznych
-       świadczeń rehabilitacyjnych.