ul. Szafirowa 18, Gliwice
 

tel. 32 230 77 35, fax: 32 333 27 31

USG Doppler

USG dopplerowskie to jedno z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu krążenia.
Pozwala na ocenę przepływu krwi w dużych tętnicach i żyłach, wykorzystując zmiany długości fal ultradźwiękowych odbitych od poruszających się krwinek.


Analizując odbitą od nich falę ultradźwiękową można wykreślić kierunek i prędkość przepływu krwinek.