ul. Szafirowa 18, Gliwice
 

tel. 32 230 77 35, fax: 32 333 27 31

Spirometria

Badanie medyczne, które pozwala zmierzyć objętość i pojemność płuc oraz przepływy powietrza znajdującego się w płucach i oskrzelach.


Spirometria pozwala określić rezerwy wentylacyjne układu oddechowego.
Badanie wykonuje się przy pomocy urządzenia zwanego spirometrem.


Spirometria jest niezbędna do rozpoznania i kontroli efektów leczenia częstych chorób układu oddechowego:
Astmy POChP i Oskrzelowej.