ul. Szafirowa 18, Gliwice
 

tel. 32 230 77 35, fax: 32 333 27 31

Pracownia USG/UKG/DOPPLER

Metoda diagnostyczna, pozwalająca na uzyskanie obrazu przekroju badanego obiektu.