ul. Szafirowa 18, Gliwice

USG Doppler

Pracownie diagnostyczne

USG dopplerowskie to jedno z podstawowych badań w diagnostyce chorób układu krążenia.
Pozwala na ocenę przepływu krwi w dużych tętnicach i żyłach, wykorzystując zmiany długości fal ultradźwiękowych odbitych od poruszających się krwinek.

 


Analizując odbitą od nich falę ultradźwiękową można wykreślić kierunek i prędkość przepływu krwinek.