ul. Szafirowa 18, Gliwice
 

tel. 32 230-77-35, 572-583-565, 780-062-703

Grypa

07.10.2016

SZCZEPIENIE PRZECIWKO GRYPIE ZALECA SIĘ: 

  • osobom po 50. roku życia (szczególnie powyżej 65 lat)
  • pensjonariuszom domów spokojnej starości oraz dzieciom i dorosłym przebywającym w innych placówkach przewlekłej opieki medycznej lub opiekuńczych
  • dzieciom i dorosłym z przewlekłą chorobą serca (chorobą wieńcową, niewydolnością serca) lub płuc (astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli - POChP)
  • dzieciom i dorosłym z przewlekłą chorobą nerek, wątroby, krwi, układu nerwowego lub z niedoborem odporności
  • wszystkim chorzym na cukrzycę
  • kobietom w ciąży (lub które w czasie najbliższego sezonu grypowego będą w ciąży); 
  • dzieciom w wieku od 6 mies. do ukończenia 5. roku życia.

SZCZEPIENIE JEST TAKŻE ZALECANE OSOBOM, KTÓRE MOGĄ BYĆ ŹRÓDŁEM ZAKAŻENIA

  • pracownikom domów spokojnej starości lub ośrodków dla przewlekle chorych, osobom zapewniającym opiekę domową lub mieszkającym wspólnie z osobami z grup ryzyka
  • personelowi służby zdrowia (i studentom medycyny odbywającym zajęcia z chorymi)
  • opiekunom, rodzicom i współdomownikom dzieci w wieku do 5. lat (a zwłaszcza do ukończenia 6. miesiąca życia).
powrót