ul. Szafirowa 18, Gliwice
 

tel. 32 230 77 35, fax: 32 333 27 31

Dokument potrzebny przy przyjęciu

18.12.2013

Karta ubezpieczenia zdrowotnego ( dobrze było by dać przykładowe zdjęcie takiej karty)
   
Dla osoby bezrobotnej:

  • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego
  • dowód osobisty
  • dokumentacja medyczna (wyniki badań, karty wypisowe)

Warto dodać, że w poradni pacjenci są przyjmowani  kolejności numerków które otrzymują przy rejestracji.

powrót